Frequently Asked Question

Čo je to štartovací prúd?
Last Updated 2 years ago

Ako už sám názov napovedá, je to hodnota udávaná v ampéroch, ktorú autobatéria dokáže vydať na naštartovanie motora. Nakoľko sú dnešné automobily prešpikované elektronikou, je dobré si vybrať autobatériu s čo najvyššou hodnotou štartovacieho prúdu.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!