Frequently Asked Question

Ako treba dávkovať aditíva?
Last Updated 2 years ago

Aditíva do paliva sa dávkujú vždy v určitom pomere k palivu. Tento pomer uvádza výrobca aditíva na obale. Niektoré balenia majú aj praktickú odmerku, pomocou ktorej ľahko nalejete presné množstvo aditíva. Je dobré vždy dodržať predpísané množstvo aditíva na liter, ale v prípade mierneho prekročenia dávky, nič nepoškodíte. To isté platí aj pre aditíva do oleja. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!