Frequently Asked Question

Ako pridávať aditíva?
Last Updated 2 years ago

Aditíva do paliva treba vždy pridať pred tankovaním, aby sa rovnomerne zmiešali v celom objeme paliva. Je možné ich pridať aj po tankovaní, ale už môže prísť k nerovnomernému zmiešaniu s palivom. Aditíva do oleja treba dávať do nového, čistého oleja. Sú aditíva, ktoré môžete pridať aj do starého oleja pred výmenou. Ich výhodou je, že vyčistia mazané časti od usadenín a nečstôt.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!