Frequently Asked Question

Čo vylepšujú aditíva v palive a oleji?
Last Updated 2 years ago

Pridaním aditív do paliva zvýšite predovšetkým oktánové číslo pri benzíne a cetánové číslo pri nafte. Okrem toho aditíva zvyšujú mazacie schpnosti paliva, čo sa priaznivo prejaví na práci ventilov a vstrekovacích trysiek. Ďalej sú to čistiace schopnosti, čo sa priaznivo prejavuje pri usadených karbónových nečistotách. Aditíva do oleja zlepšujú mazacie schopnosti oleja, bránia usadzovaniu nečistôt a neutralizujú kyseliny v motore.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!