Frequently Asked Question

Čo znamená označenie API?
Last Updated 3 years ago

Táto norma rozdeľuje oleje pre benzínové motory s označením "S" a pre naftové motory s označením "C". Za týmito písmenami nasleduje vždy ďalšie písmeno, ktoré začína od "A". Vyjadruje výkonnosť motorového oleja. Čím je písmeno ďalej v abecede, tým je olej kvalitnejší.

  • SJ/CF Olej je určený primárne pre benzínové motory, ale môže sa použiť aj pre naftové motory.
  • CE/SG Olej je primárne určený pre naftové motory, ale môže sa použiť aj pre benzínové motory.

V súčasnosti sa používajú hlavne označenia motorových olejov pre benzínové motory od API SJ a pre naftové motory od API CF. Písmená nižšie v abecede označujú dnes už nepoužívané, alebo málo používané motorové oleje.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!