Frequently Asked Question

Čo je to viskozita a ako sa označuje?
Last Updated 3 years ago

Viskozita je vlastne hustota oleja. Určuje ju norma SAE. Poznáme letnú triedu a zimnú triedu. Letná trieda sa označuje číslom, ktoré nám hovorí aká môže byť maximálna okolitá teplota pre štart motora, aby boli zachované mazacie schopnosti oleja. Zimná trieda sa označuje číslom a písmenom "W". Číslo označuje minimálnu okolitú teplotu, pri ktorej môže byť naštartovaný motor a aby olej okamžite plnil svoju mazaciu funkciu. Keďže dnes sú používané celoročné oleje, na označenie sa používa kombinácia zimnej a letnej triedy. Napríklad: 5W-40, 10W-50, alebo 25W-30. 0W znamená teplotu približne -50 °C, 5W znamená teplotu -40 °C a tak to ide ďalej. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!