Frequently Asked Question

Čo obsahuje rozvodová sada?
Last Updated 9 months ago

Remeňová rozvodová sada obsahuje rozvodový remeň, vodiace kladky, napínacie kladky a napínacie rameno a vo väčšine prípadov aj vodné čerpoadlo s tesneniami. Reťazová rozvodová sada obsahuje rozvodovú reťaz, vodiace lišty a tesnenia. Môže obsahovať aj ozubené kolesá a vodné čerpadlo.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!